KURULLAR

BAŞKAN
Dr. H. Gül ÖNGEN

BAŞKAN YARDIMCILARI
Dr. Zeki ÖNGEN
Dr. Hakan KÜLTÜRSAY

GENEL SEKRETER
Dr. Serdar KÜÇÜKOĞLU

MALİ İŞLER SORUMLUSU
Dr. Bedrettin YILDIZELİ

WEB SORUMLUSU
Dr. Serdar KULA

BİLİMSEL KOMİTE SORUMLUSU
Dr. Zeynep Pınar ÖNEN

ÜYELER
Dr. Vedat HAMURYUDAN
Dr. Ali AKDOĞAN