KONU BAŞLIKLARI

Sağ Ventrikül Oturumu

 • PH’ de sağ ventrikül fonksiyonları (Right ventricular function  in PH)
 • Sağ ventrikül görüntülenmesi (deformasyon 3D) 
 • Sağ ventrikül görüntülemesi kardiyak MR .
 • Sağ ventrikül yetersizliği    

Pulmoner HT de Ne Yenilikler Var?

 • 2019 da neler oldu?
 • PAH ve gelecek.  (The future of PH)
 • PAH genetiğinde gelişmeler

Pulmoner Hipertansiyonda Gri-zone’ daki Hastaların Yönetimi

 • Pulmoner arter basıncı 20-25 mm civarı olan hastalar
 • Kombine pre-post PH hastalar
 • Fibrotik akciğer hastalarında PH interstisyum mu? Damar mı?
 • Grup 5 hastalar

Pulmoner Arter Vaskülütleri

 • Vaskülit nedir, ne değildir?
 • Vaskülitte akut ve kronik tromboz yönetimi
 • Vaskülite bağlı PH yönetimi

Pediatrik Pulmoner HT

İleri Pulmoner HT  İlaç Dışı Çözüm Önerileri

 • Yoğun bakımda solunum desteği. 
 • Atriyal septostomi ve akım düzenleyici. 
 • Sağ ventrikül destek cihazları.   
 • Nakil

Pulmoner Emboli Güncelleme I

 • Yeni kılavuzlar tanı ve risk belirlemesinde ne değişti? Tedavi de yenilikler
 • Pulmoner emboli özel durumlar I:
  • Gebelik, Lohusalık
  • Kanser

Pulmoner Emboli Güncelleme II

 • Pulmoner enbolide özel durumlar II:
  • Obezite, Yaşlılık
  • Antifosfolipit sendromu
 • Kanamaya eğilimli hastada antikoagülan tedavi
 • Antikoagülan tedavi altında kanama ve sonrası

Olgular Eşliğinde Erişkin Konjenital PH Hastaları

 • Fontan dolaşımı
 • Eisenmenger sendromu
 • Kompleks Konjenital
 • Kapatılmış şantlı hasta

Bağ Dokusuna Bağlı Akciğer Tutulumunda PH  Tedavisi

 • Grup 1, Grup 3 ayrılımı nasıl yapalım?
 • Bağ dokusuna bağlı PH tedavisi
 • PH’ li KOAH hastasında tedavi
 • OSAS Pulmoner HT tedavisi

PAH da Destek Tedaviler

 • Anemi tedavisi
 • Oksijen tedavisi
 • Rehabilitasyon
 • PH da motivasyonel görüşme teknikleri

Karşıt Görüş;

 • İnop KTEPH te ilk tedavi seçeneği
  • BPA’ dır. (First treatment option for Inop or residuel PH is BPA)
  • Medikal tedavidir.
 • Orta yüksek riskli Pulmoner embolide tedavi;

     Reperfizyon tedavi mi?

     Antikoagülan mı?